Visionen bag

Novo Nordisk Fonden har i samarbejde med hver af de danske regioner taget initiativ til etableringen af fem ambulante diabetescentre. Centrene kaldes Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Sjælland.

Visionen med centrene er at skabe forudsætningerne for færre nye tilfælde af diabetes, samt højere livskvalitet og længere liv for personer med diabetes. Novo Nordisk Fonden ønsker med centrene at styrke diabetesbehandlingens kvalitet og forbedre forebyggelsen af komplikationer til gavn for både den enkelte person med diabetes og samfundet.

For at understøtte dette etableres Steno Diabetes Centrene: patientvenlige og serviceorienterede klinikker med faciliteter og personale, hvor den enkelte patients behov og mål for egenomsorg vil være i fokus, understøttet af brugervenlige omgivelser med gode adgangsforhold. Aktiviteterne, som skal være forskningsbaserede, skal være af højeste internationale standard.

Visionen realiseres vha. fire kerneaktiviteter:

Steno Diabetes Center Copenhagen blev etableret 1. januar 2017 som det første af Steno Diabetes Centrene i Danmark. Centret er etableret på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 2,945 mia. kroner til Region Hovedstaden, som både ejer og driver centret. Centret skal ligge i en ny bygning, som opføres ved Herlev Hospital.

I september 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Syddanmark til etablering og drift af Steno Diabetes Center Odense, efter at Region Syddanmark forinden godkendte en detaljeret drejebog for centret. Samtidig godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Midtjylland til etablering og drift af Steno Diabetes Center Aarhus, hvilket ligeledes skete på baggrund af en detaljeret drejebog, som forinden var godkendt af Region Midtjylland.

I december 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 795 mio. kroner til Region Nordjylland til etablering og drift af Steno Diabetes Center Nordjylland, hvilket skete efter Region Nordjyllands godkendelse af en detaljeret drejebog.

De tre Steno Diabetes Centre vil derfor være en realitet fra 1. januar 2018. Centrene skal ligge i nye bygninger, som opføres ved hhv. det nye Odense Universitetshospital, det nye Aarhus Universitetshospital samt det nye Aalborg Universitetshospital

Novo Nordisk Fonden er desuden også i dialog med Region Sjælland om etableringen af et tilsvarende center. Det er hensigten, at Steno Diabetes Centrene skal bidrage til at løfte den samlede diabetesindsats til gavn for personer med diabetes i hele Danmark. Derfor vil Steno Diabetes Centrene i Danmark samarbejde på tværs om udvikling af behandlings- og forebyggelsesaktiviteter samt om forskning og uddannelse.

De konkrete planer for etableringen af Steno Diabetes Centrene bliver til i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og regionen samt i dialog med bl.a. de faglige miljøer, aktører fra kommuner og almen praksis. Der tages udgangspunkt i de særlige forhold, som gør sig gældende i hver region. Centralt for planlægningen af centrenes aktiviteter og fysiske rammer er patienternes involvering.