Hvad siger patienterne?
Hent Dem vi er - 15 portrætter af personer med diabetes
Hent Den nye diabetesbehandling – I hverdagen og i mødet med behandlere
Hent Det nye diabetescenter – Alle behandlere og tilbud samlet under ét tag

Det enkelte menneske med diabetes skal være i centrum for behandlingen på Steno Diabetes Centrene. Behovene er forskellige fra patient til patient, og derfor skal behandlingen målrettes til hver enkelt person. Det kan eksempelvis omfatte mere involvering i både forebyggelse og behandling, differentierede indsatser tilpasset den enkelte, samt involvering af patienter på et organisatorisk niveau. Ambitionen er at skabe et imødekommende og ikke-hospitalslignende miljø, hvor relevante behandlere er samlet ét sted.

For at komme helt tæt på nogle af de forskellige behov og udfordringer, som man kan opleve, når man lever et liv med diabetes, har Novo Nordisk Fonden fået udarbejdet en patientundersøgelse. Formålet med undersøgelsen har været at tilvejebringe en dyb forståelse af, hvad personer, der lever med diabetes, oplever som en god behandling og gode bygningsmæssige rammer for diabetesbehandling. Dette med henblik på at sikre en personcentreret tilgang, tilgængelighed og sammenhæng i behandlingen.

Det er der kommet tre bøger ud af, som har hver sit fokus:

’Dem vi er – 15 portrætter af personer med diabetes’: En bog som handler om de 15 personer, der er med i undersøgelsen, og hvor de fortæller om deres liv med diabetes.

Den nye diabetesbehandling – I hverdagen og i mødet med behandlere’: En bog, som handler om hverdagen med diabetes og patienternes behov både derhjemme og i kontakten med sundhedsvæsenet.

’Det nye diabetescenter – Alle behandlere og tilbud samlet under ét tag’: En bog, som handler om de ønsker og behov, som patienterne har til indretningen af de nye diabetes centre.

Fokus er i høj grad på mødet mellem patient og behandler, samt hvordan man sikrer det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte patient. Bøgerne kommer også tæt på de oplevede behov hos personer med diabetes og deres pårørende i relation til enkelte elementer i behandlingsforløbet, både i og uden for behandlingscentrets rammer, i forbindelse med diagnose, skift af behandlingsform, samspil med øvrige livssituationer, øvrige sygdomme og hverdagslivet bredt set.

Undersøgelsen lavet af Antropologerne for Novo Nordisk Fonden og er gennemført fra december 2016 til marts 2017. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Region Midtjylland i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus, og patienternes synspunkter bliver også inddraget i forbindelse med etableringen af øvrige efterfølgende Steno Diabetes Centre.