Steno Diabetes Center Sjælland
Hent Visionsoplæg

I september 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse og et bredt politisk flertal i Region Sjælland et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i regionen.

Indsatsen omfatter etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland. Centret vil bygges op som en decentral indsats, som vil bestå af en koordinerende enhed, der sammen med de nuværende fire diabetesambulatorier og børneafdelinger får til opgave at varetage centrets samlede funktioner. Psykiatrien vil være en integreret del af centret, som også vil samarbejde på tværs med bl.a. kommuner og almen praksis. Et særligt fokusområde vil desuden være social ulighed og komorbiditet ved diabetes.

Visionsoplægget skal danne rammen for en mere konkret projektplan, som Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden vil udarbejde i samarbejde med bl.a. de faglige miljøer, patienter, praksissektoren og kommunerne. En samlet projektplan ventes færdig i løbet af 2018, hvor den skal forelægges regionsrådet i Region Sjælland samt Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

 

Kontaktoplysninger:

Ulrik Meyer
Programme Manager
Tlf. +45 35 27 66 41
E-mail: ulme@novo.dk

Allan Mønsted Hansen
Project Officer
Tlf. +45 35 27 66 55
E-mail: azhn@novo.dk